Test: Urči větné členy 3

Vydáno dne 29.10.2013

Další test do řady cvičení na větné členy. U tučně zvýrazněných slov určete, o jaký větný člen se jedná a nezapomeňte, že po vyhodnocení testu si můžete přečíst podrobné vysvětlení chyb. 1. Babička pobývala měsíc v lázních.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 2. Ten mobilní telefon patří Karlovi.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 3. Domácí dnes prohráli další zápas.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 4. Hrneček přestal vařit kaši.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 5. Včera jsem viděl ve městě Pepu s nějakou tmavovlasou dívkou.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 6. Děti se schovaly do skříně.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 7. Zúčastnil jsem se zajímavé přednášky o ekologii.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 8. Přemyslovci vymřeli po meči.

  1. podmět
  2. podmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 9. Ze zahrady byl slyšet štěkot psa.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 10. Žába hop do potoka.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
Správné odpovědi: 1) c, 2) b, 3) a, 4) d, 5) e, 6) c, 7) e, 8) c, 9) c, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: