Čárka před větou vedlejší

Vydáno dne 27.10.2013

V tomto článku si připomeneme základní pravidlo pro psaní čárek při uvozování vedlejší větyNěkterá pravidla o psaní čárky v souvětí jsou poměrně jednoznačná. Dalo by se v podstatě říct, že v souvětí vždy oddělujeme věty vedlejší od jejich vět řídících čárkami, a to bez ohledu na to, jakým spojovacím výrazem připojeny. Jinak řečeno: vedlejší větu musíme vždy oddělit čárkou, pokud stojí vedle věty hlavní, na které je závislá.

Toto pravidlo se vztahuje na vedlejší věty připojené spojkami podřadicími (že, když, aby, protože, ačkoli) vztažnými zájmeny (kdo, co, jaký, který), vztažnými příslovci (kde, kdy, odkud, kudy) i vztažnou neurčitou číslovkou (kolik, kolikrát…) Správně bychom tedy měli psát:

Klikni a zjisti, kolik můžeš ušetřit.
Nevěděl, že ještě není doma.
Nechtěla říct, kdo rozbil to okno.
Netušila, kdy se vrátí.
„Mohla bys mi říct, kolik je hodin?“
„Už ani nevím, kolikrát jsem jim to říkala.“

Přepis bublinkové nápovědy: