Slovesný vid (dokonavá a nedokonavá slovesa)

Vydáno dne 02.11.2013

U každého ohebného slovního druhu můžeme určovat různé kategorie, u sloves vedle například osoby, čísla a času také jejich vid. Ten rozděluje slovesa na dokonavá a nedokonavá. Jaký je mezi nimi rozdíl si můžete přečíst v dnešním článku.Slovesný vid jednoduše řečeno rozhoduje o tom, zda sloveso vyjadřuje děj, který je (nebo může být) ukončený, nebo děj, který ukončený být nemůže, je časově neohraničený. Pojďme se podívat konkrétně, v čem tento rozdíl spočívá.

Slovesa dokonavá

Slovesa dokonavá vyjadřují děj, který už byl ukončen nebo ukončen bude. To znamená, že se jedná o děj nějakým způsobem časově ohraničený. Například můžu říci Petr napsal dopis. Sloveso dopsal vyjadřuje, že proces psaní je ukončen, už netrvá a bylo dosaženo cíle, kvůli kterému pisatel vůbec s činností začínal. Mohu také říci, že Petr třeba za chvilku napíše dopis. Tato věta znamená, že Petr přijde, sedne si a za nějakou dobu napíše dopis. Opět se jedná o děj, který je časově ohraničený a poté co dosáhne pisatel svého cíle a dopis napíše, bude činnost ukončena. Až Petr dopis napíše, bude mít hotovo, děj byl ukončen, dopis byl napsán.

Můžeme si tedy říct, že dokonavé sloveso vyjadřuje takový děj, který bude ukončen, protože už se v něm nemůže pokračovat dále, protože bylo dosaženo cíle, kvůli kterému vůbec děj začal. 

Dalšími dokonavými slovesy jsou například:

Autor dopsal knihu.
Babička upekla koláče.
Sousedé postavili dům.
Honza přišel do školy.
Pes zaštěkal.
Zuzanka si dopíše úkoly.
Za chvíli usne.
Tu slohovou práci dopíši zítra večer.

Dokonavá slovesa poznáme také podle toho, že nemohou vyjadřovat přítomný čas, vyjadřují pouze děje, které se odehrály v minulost, nebo se teprve odehrají v budoucnosti. Tato slovesa tedy poznáme také podle toho, že od nich nemůžeme vytvořit přítomný čas. Tvarem pro přítomný čas vlastně vyjadřují budoucnost: napíšu, dočtu, poběžím, doskáču. 

Nedokonavá slovesa

Slovesa nedokonavá naopak nevyjadřují a nijak nám neříkají, zda byl děj dokončen, nebo ne. K dosažení cíle a dokončenosti se vůbec nevyjadřují. Například když řeknu včera jsem četla knížku, není ze slovesa číst nijak jasné, jestli jsem ji už dočetla, nebo ne. Děj je tedy časově neohraničený, protože vlastně nevíme, jestli ještě trvá, nebo ne. Stejně je tomu u věty zítra budu číst knihu, nebo teď zrovna čtu knihu.

Tato neukončenost děje ale neznamená, že člověk čte, píše, běží navěky a bez jakékoliv možné přestávky. Samozřejmě že čteme například hodinu, pak knihu odložíme a budeme ji číst znovu zase třeba za dva dny nebo klidně týdny. jde ale o to, že děj není ukončen z toho důvodu, že už jsem dosáhla cíle, ale protože uběhl nějaký čas, který jsem si této činnosti vyhradila. To, že jsem četla hodinu, neznamená, že už nebudu číst dál. Zkrátka a dobře slovesa nedokonavá vyjadřují nějaký průběh. 

Dalšími nedokonavými slovesy jsou například:

Volala jsem k vám domů.
Dnes běžím závod.
V sobotu budu vařit svíčkovou na smetaně.
David píše dopis. ** Leželi jsme** na dece.
Letadlo letí nad mraky.
Karkulka šla lesem.
O víkendu budu spát až do oběda.

Nedokonavá slovesa poznáme také podle toho, že vyjadřují děj probíhající v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. 

Někdy se u nedokonavých sloves uvádí poučka, že pokud před sloveso v infinitivu mohu dát tvar slovesa být, jedná se nedokonavé sloveso (např. skákat – budu skákat). Tato poučka ale není stoprocentní, protože od některých nedokonavých sloves netvoříme budoucí čas pomocí infinitivu a pomocného tvaru slovesa být, ale pomocí předpony po- (např. jdu -půjdu, ne budu jít). Z tohoto důvodu tuto pomůcku příliš nedoporučuji, protože není spolehlivá.

Závěr

Pamatujte si, že dokonavá slovesa vyjadřují děj, který se odehrál, nebo teprve odehraje, zatímco slovesa nedokonavá vyjadřují děj, který trval, trvá, nebo bude trvat a o jeho ukončení nám nic neříká. Dále je důležité uvědomit si, že dokonavá slovesa nemohou vyjadřovat přítomný čas, tvary přítomného času vyjadřují vlastně budoucnost (dočtu). Nedokonavá slovesa můžeme vyjádřit ve všech třech časech, v čase minulém, přítomném a budoucím.

A na úplný závěr malá matematická pomůcka: časovou omezenost děje dokonavých sloves si můžeme představit jako úsečku a časově neomezený děj nedokonavých sloves jako přímku .

Přepis bublinkové nápovědy: