Test: Měkké a tvrdé souhlásky 5

Vydáno dne 20.11.2013

Další test na procvičování měkkých a tvrdých souhlásek.Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné i/y. PO vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

Odpoledne v parku
Tomáš a H__(1) nek staví na pískovišt__(2)   bábovičk__(3) . Adam a J__(4) tka poušt__(5)   drak__(6) . Na lavičce sed__(7)   star__(8)   pán a krmí ptáčk__(9) . Vedle se posad__(10) li tř__(11)   školác__(12) , na zem si položili batoh__(13)   s kn__(14) hami a hrají kart__(15) . Na jezeře pluj__(16)   labutě a kachn__(17) , dět__(18)   j__(19) m hází staré peč__(20)   vo. Na trávě se hon__(21)   dva psi a přetahuj__(22)   se o gumový míček. Jej__(23) ch páníčc__(24)   si vesele povídaj__(25) . Dnes je venku krásně, svít__(26)   slun__(27) čko a na obloze nen__(28)   ani jeden mráček. Proto je park pln__(29)   a je v něm veselo.

__(30)


Správné odpovědi: 1) y ; 2) i ; 3) y ; 4) i ; 5) í ; 6) y ; 7) Í ; 8) ý ; 9) y ; 10) i ; 11) i ; 12) i ; 13) y ; 14) i ; 15) y ; 16) í ; 17) y ; 18) i ; 19) i ; 20) i ; 21) í ; 22) í ; 23) i ; 24) i ; 25) í ; 26) í ; 27) í ; 28) í ; 29) ý
Přepis bublinkové nápovědy: