Test: Urči větné členy 4

Vydáno dne 13.11.2013

Další test, ve kterém si můžete vyzkoušet, jak dobře umíte určit jednotlivé větné členy. U každého tučně výrazného členu určete, o jaký větný člen se přesně jedná. Po vyhodnocení testu se Vám zobrazí vysvětlení správných odpovědí, které Vám pomůže k lepšímu pochopení. S našimi testy si už nikde nemusíte dohledávat, proč je, nebo není Vaše odpověď správná, snadno si to přečtete. 1. Národní divadlo uvedlo novou hru.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 2. V parku kvetly tulipány.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 3. Jeníček vylezl na strom a rozhlédl se.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 4. Filozofové se snažili vyřešit otázku správného života.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 5. Babička vyplela záhon s jahodami.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 6. Na jezeře pluly loďky.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 7. Budu vám vyprávět pohádku o Šípkové Růžence.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 8. O jarních prázdninách jezdíváme do Jizerských hor.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 9. V pátek probíhá křest autorovy nové knihy.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 10. Řečník musí mluvit zřetelně a nahlas.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
Správné odpovědi: 1) g, 2) c, 3) c, 4) e, 5) b, 6) a, 7) b, 8) d, 9) c, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: