Test: Doplňte správně pádové otázky

Vydáno dne 16.02.2014

Doplňte správné znění pádových otázek, vyberte, které slovo v otázce pro daný pád chybí. Z písmen odpovědí sestavte tajenku. Napadne Vás, jak tajenka souvisí s obrázkem v článku?Na obrázku vidíte otázky pro všech sedm pádů. V každé otázce ale něco chybí. Přiřaďte správně slova z nabídky k pádům, ke kterým patří. Poté klikněte tlačítko Vyhodnotit, test se Vám automaticky vyhodnotí. Poté odpovězte na další otázku testu a opět stiskněte tlačítko Vyhodnotit.

1. pád –   ________________________________ (1)
2. pád –   ________________________________ (2)
3. pád –   ________________________________ (3)
4. pád –   ________________________________ (4)
5. pád –   ________________________________ (5)
6. pád –   ________________________________ (6)
7. pád –   ________________________________ (7)
Možnosti:
  1. a) co (B)
  2. b) čeho (Á)
  3. c) čem (K)
  4. d) koho (O)
  5. e) komu (B)
  6. f) kým (A)
  7. g) voláme (V)
  1. a) co (B)
  2. b) čeho (Á)
  3. c) čem (K)
  4. d) koho (O)
  5. e) komu (B)
  6. f) kým (A)
  7. g) voláme (V)
  1. a) co (B)
  2. b) čeho (Á)
  3. c) čem (K)
  4. d) koho (O)
  5. e) komu (B)
  6. f) kým (A)
  7. g) voláme (V)
  1. a) čeho (Á)
  2. b) čem (K)
  3. c) koho (O)
  4. d) koho (O)
  5. e) komu (B)
  6. f) kým (A)
  7. g) voláme (V)
  1. a) co (B)
  2. b) čeho (Á)
  3. c) čem (K)
  4. d) koho (O)
  5. e) komu (B)
  6. f) kým (A)
  7. g) voláme (V)
  1. a) co (B)
  2. b) čeho (Á)
  3. c) čem (K)
  4. d) koho (O)
  5. e) komu (B)
  6. f) kým (A)
  7. g) voláme (V)
  1. a) co (B)
  2. b) čeho (Á)
  3. c) čem (K)
  4. d) koho (O)
  5. e) komu (B)
  6. f) kým (A)
  7. g) voláme (V)
Správné odpovědi: 1) co (B) , 2) čeho (Á) , 3) komu (B) , 4) koho (O) , 5) voláme (V) , 6) čem (K) , 7) kým (A)

Pokud si přečteme všechna písmena za sebou, získáme tajenku, která souvisí s obrázkem v tomto testu a která zní:  ___________________________(1) .

Správné odpovědi: 1) bábovka / Bábovka
Přepis bublinkové nápovědy: