Test: Spojte pády se správnými otázkami 4

Vydáno dne 14.05.2014

Přiřaďte k pádům správné otázky a vyluštěte tajenku.Přiřaďte pádové otázky ke správnému pádu. Ke každému pádu zapište písmenko, které je uvedeno o jeho pádové otázky.

1. pád –   ___________________________(1)
2. pád –   ___________________________(2)
3. pád –   ___________________________(3)
4. pád –   ___________________________(4)
5. pád –   ___________________________(5)
6. pád –   ___________________________(6)
7. pád –   ___________________________(7)

Pokud přečtete doplněná písmena, jak jdou za sebou, zjistíte, co se ukrývá v tajemné krabici. V krabici je:  ___________________________(8)

Správné odpovědi: 1) h / H ; 2) r / R ; 3) n / N ; 4) í / Í ; 5) č / Č ; 6) e / E ; 7) k / K ; 8) hrníček / HRNÍČEK
Přepis bublinkové nápovědy: