Test: Spojte pády se správnými otázkami 5

Vydáno dne 15.05.2014

Přiřaďte k pádům správné otázky a vyluštěte tajenku.Přiřaďte pádové otázky ke správnému pádu. Ke každému pádu zapište písmenko, které je uvedeno u jeho pádové otázky.

1. pád –   ___________________________(1)
2. pád –   ___________________________(2)
3. pád –   ___________________________(3)
4. pád –   ___________________________(4)
5. pád –   ___________________________(5)
6. pád –   ___________________________(6)
7. pád –   ___________________________(7)

Pokud přečteme všechna písmena tak, jak jdou za sebou, zjistíme, co je ukryto v truhle. V truhle je:  ___________________________(8) .

Správné odpovědi: 1) p / P ; 2) a / A ; 3) n / N ; 4) e / E ; 5) n / N ; 6) k / K ; 7) a / A ; 8) panenka / PANENKA
Přepis bublinkové nápovědy: