Test: Vyjmenovaná slova po B 1

Vydáno dne 05.07.2014

Krátký test na vyjmenovaná slova po B. Vyzkoušejte si, jak moc jste dávali o hodinách českého jazyka pozor.Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné i/y. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

Kob__(1) lka se klidně procházela na louce a uždibovala trávu. Kočí práskl nad hlavou b__(2) čem. Sousedka nám nab__(3) dla, že nám o dovolené bude zalévat květiny. V Praze má několik b__(4) tů, které pronajímá lidem. V divadle hrají pohádku Dlouhý, Široký a B__(5) strozraký. Kolik slab__(6) k má slovo pampeliška? Tato vesnice má jen padesát ob__(7) vatel. V krab__(8) ci mám schované staré výkresy ze školy. Proč jsi včera neb__(9) l na tréninku? Večer si uvařila b__(10) linkový čaj.

__(11)


Správné odpovědi: 1) y ; 2) i ; 3) í ; 4) y ; 5) y ; 6) i ; 7) y ; 8) i ; 9) y ; 10) y
Přepis bublinkové nápovědy: