Test: Psaní předpon s, z a vz 6

Vydáno dne 09.09.2014

Další test zaměřený na správné psaní předpon s, z a vz.Film __(1) končil a diváci se rozešli domů. Celá rodina se __(2) hromáždila kolem malého oslavence. Vlasy jí __(3) bělaly a na tváři se objevily vrásky. David měl milou povahu, s každým se rychle __(4) kamarádil. Vojáci __(5) tyčili na dobytém území vlajku. Během procházky jsme pořádně __(6) mokli. Námořníky, kteří se __(7) bouřili, nechal kapitán vysadit na opuštěném ostrově. __(8) vlékla si zablácené oblečení a zamířila do sprchy. Aby získal ruku krásné princezny, musel projít třemi těžkými __(9) kouškami. __(10) pochybnil jeho výpověď.

__(11)


Správné odpovědi: 1) s ; 2) s ; 3) z ; 4) s ; 5) vz ; 6) z ; 7) vz ; 8) S ; 9) z ; 10) Z
Přepis bublinkové nápovědy: