Jak (se) učit vyjmenovaná slova 2 (Hra na detektiva)

Vydáno dne 19.09.2014

V dnešním článku si představíme jednoduchou hru na procvičování řady vyjmenovaných slov a jejich významů.V prvním dle našeho seriálu jsme se zabývali tím, jak lze dětem pomoci s pochopení významu jednotlivých slov. Dnes si ukážeme jednoduchou hru, která dětem pomůže lépe si zapamatovat řadu vyjmenovaných slov a lépe se v ní orientovat.

Hra na agenta nebo detektiva

Cílem této aktivity je pomoci dětem zorientovat se v tom, která slova patří do těch vyjmenovaných. Má jim pomoci zapamatovat si správný pravopis těchto slov, dostat ho takzvaně do oka. Zároveň jim umožňuje zopakovat si a upevnit význam méně známých či obtížně představitelných slov. A kromě toho je učí logicky myslet, protože vybírají správnou odpověď na základě různých kritérií.

Jak se hraje

Jak už jsem psala v úvodu, hra je velmi jednoduchá. Vychází ze známého principu hádanek a indicií. Nejdříve se vybere řada vyjmenovaných slov, která budeme procvičovat. Učitel (nebo rodič, sourozenec, babička nebo dědeček) si vybere jedno vyjmenované slovo a vymyslí k němu dvě až tři indicie, podle kterých si myslí, že ho děti uhodnou. Poté indicie postupně říká a děti mají za úkol uhodnout to vyjmenované slovo, kterých se indicie týkají. Je vhodné, aby děti měly před sebou seznam všech vyjmenovaných slov a mohly hledat podle něj. Jednak se mohou více zaměřit na uhádnutí, jednak mají vyjmenovaná slova neustále na očích, přejíždí po nich tam a zpátky a tím si zažívají jejich podobu a pravopis. A o to jde v této hře především.

Z praxe doporučuji omezit pokusy na hádání maximálně na dva, děti mají občas tendencí být netrpělivé a střílet jeden tip za druhým, což jim brání nad hádankou více přemýšlet.

Jak vybírat indicie

Je dobré postupně svoje nápovědy konkretizovat, začít nejdříve od nějaké obecnější indicie a postupně se dostávat ke konkrétnějším specifikacím. Doporučuji tedy vybrat nejdříve nejméně konkrétní indicii, která sice nějaká slova vyloučí, ale ihned neurčí jedinou správnou odpověď. Nemá cenu hned dětem napovědět, že se jedná o samce krávy, protože všem bude jasné, že správnou odpovědí je býk. Vždy je dobré zahalit slovo určitým tajemstvím, dávat indicie, které nejsou hned úplně jednoznačné, konkretizují se navzájem. Často jsem žákům třeba jen oznámila, že se slovo týká té a té oblasti a oni museli hledat, jaká slova tento vztah mohou splňovat a jak.

Indicie mohou být založeny na významu slova (jedná se o zvíře, slovo souvisí s přírodou) i faktografickými znalostmi, přičemž můžeme zapojit i jiné poznatky z českého jazyka (jedná se o sloveso, určitě to není podstatné jméno, moje slovo má více než 2 slabiky, slovo začíná na samohlásku, má méně než 5 písmen a mnoho dalších možností).

Indicie by samozřejmě měly vést pouze k jednomu správnému řešení. Pokud se dětem nedaří slovo uhádnout ani po několika zopakování, zkuste vymyslet ještě nějakou nápovědu, která děti už navede.

Příklady

Moje slovo je z vyjmenovaných slov po L a:

(plyš)

Moje slovo je z vyjmenovaných slov po L a:

(polykat)

Moje slovo je z vyjmenovaných slov po P a:

(pyl)

Moje slovo je z vyjmenovaných slov po M a:

(myslet)

Moje slovo je z vyjmenovaných slov po S a:

(syn)

Obměna

Pokud hrajeme s dětmi hru už delší dobu, můžeme si role klidně prohodit. Děti mají za úkol vymyslet a sepsat nápovědy k nějakému vyjmenovanému slovu a vy budete (s ostatními žáky) hádat, které slovo má kdo na mysli.

Přepis bublinkové nápovědy: