Test: Psaní předpon s, z a vz 7

Vydáno dne 12.10.2014

Další test, ve kterém si můžete procvičit své znalosti psaní předpon s, z a vz.Neustále si na něco __(1) těžuje. Obhájce __(2) pochybnil pravdivost jeho výpovědi. David se s novými spolužáky rychle __(3) žil. Semena ještě ne__(4) klíčila. Měla se svou babičkou moc hezký __(5) tah. V dospělosti často lidé __(6) moudří. přenos zahajovacího ceremoniálu __(7) hlédly miliony diváků. Musím si nechat __(8) krátit nohavice u kalhot. Vezmi si deštník, ať ne__(9) mokneš. Na zem mu __(10) padla dvě vajíčka.

__(11)


Správné odpovědi: 1) s ; 2) z ; 3) s ; 4) vz ; 5) vz ; 6) z ; 7) z ; 8) z ; 9) z ; 10) s
Přepis bublinkové nápovědy: