Jak (se) učit vyjmenovaná slova 3 (Vlastní ilustrovaný přehled)

Vydáno dne 25.09.2014

Další tip pro zábavnější učení vyjmenovaných slov. Tentokrát budeme kreslit a tvořit!Proč je tvořit

Možná si řeknete, že dětem stačí klasický přehled v učebnici, nebo (pokud trváme na obrázcích) si vystačíte s nějakým přehledem z internetu. Při učení však platí pravidlo, že si člověk zapamatuje nejvíce informací tím, že sám něco tvoří, učivo prožívá a zařadí si ho k nějaké vlastní zkušenosti. Jedním ze způsobů, jak si může dítě spojit vyjmenované slovo s nějakou činností, je právě výroba vlastního přehledu.

Aby mohlo dítě každé vyjmenované slovo doplnit nějakým obrázkem, musí správně pochopit, co dané slovo vlastně znamená. Samo si zkonkretizuje význam slova do jednoho obrázku a znázorní ho tak, jak mu nejlépe rozumí. Ukažme si to například na slovu plynout. Mnoha žákům toto slovo nic na první pohled neříká. Když jim význam tohoto slova vysvětlíme, pochopí ho. Chápou, co znamená, když plyne voda nebo čas, ale kdyby měli sami říct, co dané slovo znamená, neuměli by to. Když se pak učí, jak správně za sebou jednotlivá slova jdou, bude se jim slovo plynout špatně pamatovat, protože si ho nebudou moci spojit s ničím konkrétním. Pokud si ale nakreslí ke slovu plynout tekoucí řeku, stopky nebo třeba dvoje hodiny ukazující jiný čas, budou mít už k dispozici situaci, kterou si se slovem spojí. Stejný princip pak funguje u všech problematických slov.

Pokud na děti během tvorby přehledu dohlížíme, můžeme také zamezit tomu, aby si některé z nich zapamatovalo chybný význam slova. Často se stává, že dáváme při řeči pozor, ale nakonec se nám vše smotá dohromady a vyjde z toho naprosto odlišný závěr, než který zazněl o hodině. Často také děti odpovídají, že všemu rozumí a teprve když mají svou představu daného slova vyjádřit, zjistí, že tomu tak úplně nerozumí.

Pokud se budeme s dětmi učit řady z těchto přehledů, zapojujeme do výuky nejen sluch (tím, že slova opakujeme), ale také zrak (slovo vidíme napsaná i znázorněné obrázkem). Navíc se dítěti může při pohledu na obrázek spíše vybavit, co mu učitel nebo rodič k danému vyjmenovanému slovu řekl.

Možné námitky

Taková metoda zabere hodně času

Pokud nemáte na tuto aktivitu čas o hodině, dejte ji žákům jako domácí úkol. Další možností je propojit výuku vyjmenovaných slov s činností ve výtvarné výchově. Pokud jste rodič, využijte toho, že nejste vázáni žádným zvoněním a pokuste se takový přehled doma vytvořit. Práci si můžete rozložit i do více dnů, záleží na tom, za jak dlouhou dobu se musíte vyjmenovaná slova naučit.

V učení navíc nejde jen o rychlost, ale o dlouhodobost a kvalitu naučených poznatků. Navíc by měla příprava do školy děti bavit. Některé metody zaberou sice více času, ale mají zase jiné výhody.

Ne všechny děti umí kreslit

Mezi jednotlivými přehledy budou samozřejmě rozdíly v kvalitě zpracování, nejedná se však o žádnou soutěž. Většina dětí kreslí ráda, což je to nejdůležitější. Pokud si někdo neví rady s tím, jak obrázek namalovat, může mu poradit spolužák nebo učitel (rodič). Často jsem dětem hledala inspiraci na internetu, po ruce byly také obrázkové encyklopedie. Navíc mohou být všechny obrázky velmi jednoduché, kresba do detailu není ani z časových důvodů možná. Nikdy jsem se navíc nesetkala s tím, že by někdo přehled nenamaloval. Důležité je děti podpořit a zbavit je obav.

Jak postupovat

Děti mají k dispozici bílý papír nebo čtvrtku. Jejich úkolem je vypsat si řadu vyjmenovaných slov a pod každé z nich nakreslit obrázek. Práci by si měly rozvrhnout tak, aby byly všechny obrázky přibližně stejně veliké. Důležité také je, aby slova psaly čitelně a bez chyb (raději je překontrolujte). Místo obrázků mohou tvořit klidně i koláže z barevného papíru, novin apod.

Přepis bublinkové nápovědy: