Aktivita do hodiny: Hra o větné členy

Vydáno dne 08.06.2018

Hledáte zajímavou aktivitu na procvičení větných členů? Zkuste naši karetní hru, při které mohou děti zapojit i svou fantazii.Proč aktivitu do výuky zařadit

Výuka větných členů nás provází téměř celým 2. stupněm základní školy. Zajímavých aktivit na jejich procvičení proto není nikdy dost. Tato karetní hra se snaží kromě větných členů procvičit také kreativitu a fantazii. Právě v tom tkví i její hlavní kouzlo, děti často velice rády vymýšlí bláznivé a nelogické věty. V neposlední řadě zařazením aktivity zjistíme, zda žáci opravdu pochopili rozdíly mezi jednotlivými větnými členy a učivu skutečně porozuměli.

Než začneme hrát

Abychom mohli o hodině začít hrát, je potřeba nejdříve vytisknout a vystříhat přiložené sady karet v dostatečném množství (cca 5 sad do třídy, záleží samozřejmě na počtu žáků v konkrétní třídě). Pro delší životnost karet doporučuji vytisknout je na čtvrtku, nebo přilepit na karton. Pokud máte k dispozici laminovačku, můžete použít i ji. Kromě kartiček musí každá skupina žáků dostat také klasickou hrací kostku (například ze hry Člověče, nezlob se).

Jak se hraje

Žáci se rozdělí do skupin zhruba po pěti hráčích. Každá skupina obdrží sadu kartiček a jednu hrací kostku. Karty se položí před hráče na hromádku tak, aby nebyla vidět zadání na jednotlivých kartách. Hráči se střídají ve hře, která se skládá z několika tahů. Hráč:

  1. vylosuje kartu
  2. hodí kostkou
  3. podle hozeného čísla vytvoří s vylosovaným slovem větu tak, aby slovo bylo použito ve funkci požadovaného větného členu.

Žák si například vylosuje následující kartu

a hodí kostkou číslo 4. Slovo čokoláda tedy musí použít ve větě jako podmět (např. Čokoláda patří mezi moje oblíbená jídla.; Čokoláda je cukrovinka.). Pokud hráč vytvoří větu správně, může si kartičku ponechat, vyhrává ji. Pokud však vytvořená věta zadání neodpovídá, odloží se vylosovaná kartička stranou.

Při tvoření věty lze použít jakýkoliv tvar zadaného slova, můžeme je skloňovat i převádět do množného čísla.

Aktivita může končit vylosováním všech karet, případně může být omezena časem. Vždy však vyhrává ten žák, který vlastní nejvíce kartiček. U vyšších ročníků můžeme například určit čas, během kterého musí žák zadání splnit. Lze také zavést bonusové hodnocení za originalitu či délku věty, vtipnost apod. Nemusíte se bát, že by se hra dostala do slepé uličky, jednotlivé kartičky byly navrženy tak, aby bylo vždy možné za všech podmínek vytvořit větu. Je ale potřeba počítat s tím, že žáci, kteří větné členy probírají teprve krátce, budou zpočátku potřebovat vaši pomoc.

Obměny

Dle potřeby je možné doplnit do aktivity další kartičky, případně je po více použitích zcela nahradit, aby žáci neznali obsah jednotlivých karet zpaměti.

Pro starší žáky lze upravit pravidla, aby vymýšlení vět bylo obtížnější. Můžeme například stanovit minimální či maximální počet větných členů ve větě, je možné zavést podmínku, že věta musí být vytvořena na základě vylosování dvou kartiček a 2 hodů kostkou apod.

Pokud je pro žáky hra příliš obtížná, zkuste si ji nejdříve zahrát ve skupinách po 3 až 4 žácích. V takovém případě mohou větu vytvořit na zákaldě společných znalost a dovedností.

Kontrola ze strany učitele

Tato aktivita má z pohledu učitele jednu nevýhodu, a to poměrně složitou kontrolu správnosti jednotlivých odpovědí. Zpočátku je dobré dohlížet na to, zda žáci tvoří věty opravdu správně a neuznávají si nevědomky špatné odpovědi. Později mohou kontrolu provádět samotní žáci, například hlasováním o správnosti (pokud si nejsou zcela jistí správností věty, mohou požádat učitele o konzultaci). Kontrolu lze provádět také zpětně, v tomto případě žáci zvolí zapisovatele, který všechny věty i s podmínkami zapisuje. Jednotlivé skupiny si mohou potom své záznamy vyměnit a zkontrolovat.

Pracovní list s textem si můžete stáhnout ZDE

(stačí kliknout na odkaz a soubor se Vám otevře)

Přepis bublinkové nápovědy: