Test: Hlásková stavba slova 1

Vydáno dne 04.01.2015

Vyznáte se v hláskové stavbě slova? Ověřte si své znalosti v našem testu a přiučte se nové poznatky. Každá otázka totiž obsahuje vysvětlení správné odpovědi. 1. Kterému slovu odpovídá tato hlásková stavba ?
  1. kolotoče
  2. lama
  3. obal
  4. prst
 2. Které z těchto slov obsahuje slabikotvorné R?

  1. hrad
  2. kapradí
  3. párky
  4. prkno
 3. Která hlásková stavba patří ke slovu VLČICE?
 4. Kolik samohlásek obsahuje slovo PANTOFLE?

  1. 2
  2. 3
  3. 5
  4. 8
 5. Mezi obojetné souhlásky patří:

  1. A
  2. Č
  3. OU
  4. S
 6. Jak označíme v hláskové stavbě dvojhlásku AU?

 7. Která hlásková stavba patří ke slovu MĚNA?

 8. Vyber slovo, které obsahuje nejvíce měkkých souhlásek.

  1. lano
  2. skříň
  3. třešně
  4. žirafa
Správné odpovědi: 1) b, 2) d, 3) c, 4) b, 5) d, 6) b, 7) d, 8) c
Přepis bublinkové nápovědy: