Test: Doplň k obrázku správná citoslovce 1

Vydáno dne 23.01.2015

Víte, jak vypadají citoslovce a co vyjadřují? Vyzkoušejte si v našem testu, zda je umíte rozpoznat mezi ostatními slovními druhy. U všech otázek navíc najdete vysvětlení správné odpovědi.Ke každému obrázku vyberte citoslovce, které k němu patří. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí. Stačí najet myší na zelené / červené políčko u odpovědi.

________________________________ (1)
________________________________ (2)
________________________________ (3)
________________________________ (4)
________________________________ (5)
________________________________ (6)
________________________________ (7)
________________________________ (8)
________________________________ (9)
________________________________ (10)
________________________________ (11)
________________________________ (12)
Možnosti:
  1. a) bzučet
  2. b) bzučivý
  3. c) bzz
  4. d) mixér
  1. a) kanárek
  2. b) píp
  3. c) pípat
  4. d) žlutý
  1. a) brr
  2. b) mráz
  3. c) mrazivé
  4. d) třást se
  1. a) duch
  2. b) hú
  3. c) strašidelný
  4. d) strašit
  1. a) budík
  2. b) crr
  3. c) hlasitý
  4. d) zvonit
  1. a) ruka
  2. b) ťuk ťuk
  3. c) ťukající
  4. d) ťukat
  1. a) hepčí
  2. b) kapesník
  3. c) kýchat
  4. d) nastydlý
  1. a) áá
  2. b) bojím se
  3. c) strach
  4. d) vystrašený
  1. a) au
  2. b) bolavý
  3. c) bolest
  4. d) bolí
  1. a) cink
  2. b) cinknout
  3. c) cinknutí
  4. d) zvonivý
  1. a) gaga
  2. b) husa
  3. c) husí
  4. d) kejhat
  1. a) černá
  2. b) krá krá
  3. c) krákání
  4. d) krákat
Správné odpovědi: 1) bzz , 2) píp , 3) brr , 4) hú , 5) crr , 6) ťuk ťuk , 7) hepčí , 8) áá , 9) au , 10) cink , 11) gaga , 12) krá krá
Přepis bublinkové nápovědy: