Test: Psaní mě/mně 3

Vydáno dne 24.02.2015

Vyzkoušejte si v našem testu, jak umíte psát správně slova obsahující mě a mně.Klikáním na šedé políčku doplňte správně skupiny mě a mně. Po vyhodnocení testu se Vám zobrazí vysvětlení všech správných odpovědí. Stačí najet myší na zelené / červené políčko s odpovědí.

Jsi už dost velký na to, aby ses choval v podobných situacích rozu__(1) . V do__(2)   topíme plynem. Vědo__(3)   by nikdy nikomu neublížil. Babičce moc záleželo na tom, abychom se u ní vždy cítili co nejpříje__(4) ji. Set__(5) lo se a děti dostaly v lese strach. Tvářil se taje__(6) . Nech si své do__(7) nky příště pro sebe! Oblek samozřej__(8)   upravíme dle vašich požadavků. Pracuje ve fir__(9) , která vyrábí dřevěné hračky. Jirka u__(10) l vždy výborně hrát na kytaru.

__(11)


Správné odpovědi: 1) mně ; 2) mě ; 3) mě ; 4) mně ; 5) mě ; 6) mně ; 7) mně ; 8) mě ; 9) mě ; 10) mě
Přepis bublinkové nápovědy: