Test: Psaní mně/mě 4

Vydáno dne 27.02.2015

Další test na doplňování skupin mě a mně. Každá otázka navíc obsahuje vysvětlení správné odpovědi.Klikáním na šedé políčku doplňte správně skupiny mě a mně. Po vyhodnocení testu se Vám zobrazí vysvětlení všech správných odpovědí. Stačí najet myší na zelené / červené políčko s odpovědí.

Radikálně z__(1) nila účes a styl oblékání. Sourozenci by si měli vzáje__(2) pomáhat. Zase jsi zapo__(3) l na moje narozeniny! Choval se k ní jako k dá__(4) . Babička u__(5) la krásně vyprávět historky ze svého dětství. Karel IV. byl jedním z nejvýzna__(6) jších českých králů. Na stro__(7)   už nebylo žádné listí. Nejzná__(8) jším českým městem je Praha. Jaké roz__(9) ry má tato skříň? Rozu__(10) li jste všichni mým pokynům?

__(11)


Správné odpovědi: 1) mě ; 2) mně ; 3) mně ; 4) mě ; 5) mě ; 6) mně ; 7) mě ; 8) mě ; 9) mě ; 10) mě
Přepis bublinkové nápovědy: