Test: Větné členy ve světě Harryho Pottera 1

Vydáno dne 01.03.2015

Vyzkoušejte si s námi své znalosti větných členů na větách, které se vztahují ke světu jednoho z nejznámějších kouzelníků světa. 1. K poznávacím znakům akromantulí patří husté černé chlupy pokrývající celé jejich tělo.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 2. Fénixův zpěv prý zvyšuje odvahu dobrých lidí.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 3. Ghúlové často žijí na půdách nebo ve stodolách.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 4. Trpaslíci často využívají hrabáky k hledání pokladů.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 5. Zlatonosku řadíme mezi neobyčejně vzácné druhy zvířat.
  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 6. Sfingy se vyžívají v hádankách.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 7. Krev salamandra má léčivé účinky.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 8. Pro chov pastelníčků je vyžadováno povolení.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 9. Kluběnky rády strkají jazyk do nosů spících kouzelníků.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 10. Hříbata jednorožce jsou po narození zlatá.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
Správné odpovědi: 1) a, 2) g, 3) d, 4) b, 5) e, 6) f, 7) g, 8) a, 9) g, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: