Test: Psaní mně/mě 5

Vydáno dne 02.03.2015

Pokud Vám dělá problém správné psaní mě a mně, vyzkoušejte náš test. Každá otázka obsahuje vysvětlení správné odpovědi, takže si správný pravopis daných slov lépe zapamatujete.Klikáním na šedé políčku doplňte správně skupiny mě a mně. Po vyhodnocení testu se Vám zobrazí vysvětlení všech správných odpovědí. Stačí najet myší na zelené / červené políčko s odpovědí.

Byl to ten nejdoje__(1) jší film, jaký jsem kdy viděla. Měl bys být k lidem upří__(2) jší. Ná__(3) ty a připomínky můžete také anonymně vhodit do schránky důvěry. Je__(4)   okořeňte a nechte ještě 10 minut vařit na mírném ohni. Z__(5) na je život. Byl jsi už někdy v Ří__(6) ? Má zapo__(7) tlivou hlavu. Mohu přijít kdykoliv kro__(8)   soboty. Podvědo__(9)   cítil, že něco není v pořádku. Dvakrát __(10) síčně chodíme do divadla.

__(11)


Správné odpovědi: 1) mně ; 2) mně ; 3) mě ; 4) mně ; 5) mě ; 6) mě ; 7) mně ; 8) mě ; 9) mě ; 10) mě
Přepis bublinkové nápovědy: