5 slov, která mají jiný rod pro jednotné a množné číslo

Vydáno dne 03.03.2015

Čeština má mnoho záludností a různých ALE a KDYŽ. Už jsme si zvykli, že každé pravidlo má svou výjimku a mnohdy narazíme i na výjimku z výjimky. Troufám si ale tvrdit, že zrovna rod podstatných jmen považuje velká část z Vás za poměrně bezpečné místo, na kterém se žádných ALE bát nemusíme. Prostě si ukážeme na slovo pomocí zájmenem ten, ta, to a hned víme, jakého rodu slovo je. Jenže i rod podstatných jmen má své záludnosti. Věděli jste, že v češtině existuje 5 slov, která mají jiný rod v jednotném a množném čísle?Rod podstatných jmen je důležitou součástí české gramatiky a pravopisu. Ovlivňuje správné koncovky podstatných jmen, psaní příčestí minulého ve shodě přísudku s podmětem, má vliv také na tvar rozvíjejícího podstatného jména. Drtivá většina slov má stejný rod v jednotném i množném čísle. Výjimku tvoří následujících pět slov.

Dítě, děti

Určování rodu slova dítě, eventuálně děti, patří mezi oblíbené chytáky na vysokých školách. V jednotném čísle je podstatné jméno dítě středního rodu (to dítě) a skloňujeme ho jako jiná mláďata podle vzoru kuře (dítě bez dítěte jako kuře bez kuřete). V množném čísle je ale tvar děti už ženského rodu (ty děti) a skloňujeme ho podle vzoru kosti (děti bez dětí jako kosti bez kostí.

dítě (rod střední, vzor kuře) děti (rod ženský, vzor kost)

Je zajímavé, že většina uživatelů češtiny neví správný rod podstatného jména děti, přesto píše u tohoto slova správnou koncovku -Y v přísudku v příčestí minulém. Automaticky píšeme děti zlobily a nepozastavujeme se nad tím, že slovo dítě je přeci středního rodu, tak bychom měli v přísudku psát koncovku -a. Velký podíl na to mají nejspíše různé mnemotechnické pomůcky ze školy, často se odlišný rod shrnuje do stručné pomůcky děti, oči, uši – tvrdé Y jim sluší. Možná je škoda, že už se k ní nedodá žádné bližší vysvětlení.

Pozor, podstatné jméno děcko je normálně středního rodu v obou dvou číslech, skloňujeme ho ve všech tvarech podle vzoru město a výše zmíněná výjimka se na něj nevztahuje.

Oko, oči

U slova oko je určování rodu o něco složitější. V jednotném čísle není moc co řešit, podstatné jméno je středního rodu (to oko) a skloňujeme ho podle vzoru město (oko bez oka jako město bez města). V množném čísle ale může mít slovo oko dva tvary: oka (pokud mluvíme o oku na polévce, punčoše nebo pytlácké pasti) a oči (pokud mluvíme o části těla, díky které vidíme). U tvaru oka se rod ani vzor pro skloňování nemění, i nadále mluvíme o středním rodu a vzoru město. Tvar oči ale patří opět do ženského rodu a ke skloňování podle vzoru kosti.

oko (rod střední, vzor město) oči (rod ženský, vzor kost)

Ucho, uši

Pro skloňování slova ucho platí stejná pravidlo jako pro oko. V jednotném čísle je vždy středního rodu a skloňujeme ho podle vzoru město. V množném čísle rozhoduje význam slova. Tvar ucha použijeme, pokud mluvíme o uchu hrnce nebo jehly. V tomto případě zůstává rod a vzoru slov stejný. Pokud ale mluvíme o ucho jako části těla, je správným tvarem uši. Uši jsou rodu ženského a skloňujeme je podle vzoru kost.

ucho (rod střední, vzor město) uši (rod ženský, vzor kost)

Hrabě, hrabata

Slovo hrabě se z našeho seznamu trochu vymyká. V jednotném čísle je rodu mužského (ten hrabě), ale skloňujeme ho podle vzoru kuře pro střední rod. V množném čísle se opět skloňuje podle vzoru kuře a přechází i do rodu středního (ta hrabata).

Je důležité si uvědomit, že pro koncovku v příčestí minulém rozhoduje rod čísla, nikoli vzor, podle kterého se slovo skloňuje. V jednotném čísle tedy napíšeme, že hrabě odjel na lov a vrátil se až večer. Pokud ale budeme psát o hrabatech, tak použijeme už koncovku -a a vznikne nám věta hrabata odjela na lov a vrátila se až večer.

Pozor si dejte na 4. pád jednotného čísla, jeho tvar se totiž shoduje s tvarem 2. pádu stejně jako je tomu u jiných slov mužského životného rodu. Správně tedy vidíme hraběte, nikoli hrabě.

Kníže, knížata

Také slovo kníže je v jednotném čísle mužského životného rodu, ale stejně jako hraběte ho skloňujeme podle vzoru kuře. V množném čísle přechází už ke střednímu rodu a skloňování podle vzoru kuře i nadále zůstává.

I slovo kníže má příčestí minulé bez koncovky (kníže přijel) a i jeho tvar pro 4. pád jednotného čísla se shoduje s tvarem pro 2. pád.

Shrnutí na závěr

Pamatujte si, že v češtině máme 5 slov, která mají odlišný rod pro jednotné a množné číslo. Přičemž platí, že slovo dítě, oko a ucho jsou v jednotném čísle rodu středního, ale v množném čísle rodu ženského. Tato výjimka se ale nevztahuje na tvary oka a ucha, které označují předměty. Zde zůstáváme u středního rodu.

Druhou skupinou slov je hrabě a kníže. Tato slova jsou v jednotném čísle mužského životného rodu, ale skloňujeme je podle vzoru kuře. V množném čísle už jsou tato podstatná jména středního rodu.

Přepis bublinkové nápovědy: