Test: Co umím ze základní školy 1

Vydáno dne 07.04.2015

Tento test je složen z otázek týkajících se běžného učiva základní školy. Může sloužit k jeho zopakování na konci školní docházky nebo přípravě na přijímací zkoušky na střední školu. K rychlému zopakování ho mohou použít také maturanti.Tento článek nemá žádný text…

Přečtěte si pozorně výchozí věty a poté odpovězte na otázky pod nimi. Všechny otázky se vždy nějakým způsobem vztahují k zadanému souvětí. Po doplnění odpovědí, klikněte na tlačítko Vyhodnotit a objeví se Vám ke každé otázce správná odpověď i s vysvětlením. To si můžete zobrazit, pokud najedete myší na zelené / červené kolečko vedle Vámi zadané odpovědi.

1. Trpaslíci překvapeně pozorovali dívku, která ležela na jejich postýlkách, a přemýšleli, kdo to asi je.

Kolik vět obsahuje toto souvětí? Napište jejich počet číslicí.
  ___________________________(1)

U slova postýlkách určete jeho pád.
  ___________________________(2)

K jakému slovnímu druhu patří slovo překvapeně?
  ___________________________(3)

Vypište přísudek z druhé věty tohoto souvětí.
  ___________________________(4)

Vytvořte od slova dívka 7. pád množného čísla a tento tvar napište.
  ___________________________(5)

2. Olaf je mluvící sněhulák, který sní o tom, jak se bude v létě opalovat na pláži a popíjet koktejly.

U slova v létě určete, o jaký větný člen se jedná.
  ___________________________(6)

Určete životnost u slova sněhulák. Zapište ji zkratkou, kdy životnost označíte písmenem Ž a neživotnost písmenem N.
  ___________________________(7)

Kolik předložek obsahuje toto souvětí?
___________________________(8)

Od slovesa je vytvořte infinitiv.
  ___________________________(9)

Napište slovo nadřazené k výrazům jaro, léto, podzim, zima (může se jednat i o víceslovné spojení).
  ___________________________(10)

Správné odpovědi: 1) 4 / čtyři ; 2) 6 / 6. pád ; 3) příslovce / Příslovce ; 4) ležela / Ležela ; 5) dívkami / Dívkami ; 6) příslovečné určení času / Příslovečné určení času ; 7) Ž / ž ; 8) 3 / tři ; 9) být / Být ; 10) roční období / Roční období
Přepis bublinkové nápovědy: