Test: Co umím ze základní školy 2

Vydáno dne 26.04.2015

Tento test je složen z otázek týkajících se běžného učiva základní školy. Může sloužit k jeho zopakování na konci školní docházky nebo přípravě na přijímací zkoušky na střední školu. K rychlému zopakování ho mohou použít také maturanti.Výchozí text

Velmi populární je pověst, podle které zemřel slavný antický dramatik Aischylos tak, že mu orel omylem upustí želvu na hlavu. Dravec chce rozbít želví krunýř o skálu, místo ní ale trefí Aischylovu holou hlavu. Pro tuto teorii dosud neexistují žádné nezpochybnitelné důkazy. Ale jako historka pro pobavení funguje skvěle.

Otázky a úkoly k textu

 1. Podle jakého vzoru skloňujeme slovo důkaz?

  ___________________________(1)

 2. Napište tvar 7. pádu množného čísla pro slovo orel.

  ___________________________(2)

 3. Zapište, kolik vět obsahuje první souvětí. Napište jejich počet číslicí.

  ___________________________(3)

 4. Určete větný člen krunýř ve druhé větě našeho úryvku.

  ___________________________(4)

 5. K jakému slovnímu druhu patří slovo ve 3. větě našeho úryvku?

  ___________________________(5)

 6. Napište antonymum ke slovu zemřít.

  ___________________________(6)

 7. Jakou spojkou jsou spojeny věty v 2. souvětí. Napište ji.

  ___________________________(7)

 8. Napište infinitiv od slova chce.

  ___________________________(8)

 9. Kolik podstatných jmen obsahuje předposlední věta? Zapište jejich počet číslicí.

  ___________________________(9)

 10. Vytvořte a zapište zdrobnělinu od slova želva.

  ___________________________(10)

Správné odpovědi: 1) hrad / Hrad ; 2) orly / Orly ; 3) 3 / tři ; 4) předmět / Předmět ; 5) zájmeno / Zájmeno ; 6) narodit se / Narodit se ; 7) ale / Ale ; 8) chtít / Chtít ; 9) 2 / dvě ; 10) želvička / Želvička
Přepis bublinkové nápovědy: