Test: Co umím ze základní školy 3

Vydáno dne 09.01.2016

Další test, ve kterém si můžete vyzkoušet, kolik si toho pamatujete z učiva základní školy. Všechny otázky jsou založeny na znalostech, které bychom si měly ze základní školy odnést. Můžete ho využít k opakování v 9. třídě či na začátku střední školy. Pro rychlé osvěžení českého jazyka poslouží ale určitě i maturantům či dospělým.Výchozí text – 1. část

Sudička vyčarovala z dýně kočár. Poté proměnila myšky v koně a hlídacího psa v lokaje. Teď už zbývalo jen přichystat Popelce krásné šaty.

Otázky a úkoly k 1. části textu

1. Najděte v textu pomnožné podstatné jméno a vypište ho.
  ___________________________(1)

2. U slova kočár určete pád.
___________________________(2)

3. Napište tvar slova pes pro 7. pád množného čísla.
  ___________________________(3)

4. Určete slovní druh u slova hlídacího a zapište ho.
  ___________________________(4)

5. Napište slovesný čas slovesa proměnila.
___________________________(5)

Výchozí text – 2. část

Ples už sice začal, ale Popelce to vůbec nevadilo. Byla šťastná, že se může zúčastnit jeho slavnostního zakončení.

Otázky a úkoly k 2. části textu

1. K jakému slovnímu druhu patří slovo zakončení? Zapište ho.
  ___________________________(6)

2. Vypište z textu všechny spojky.
___________________________(7)

3. Napište infinitiv od slovesa může.
  ___________________________(8)

4. Z prvního souvětí vypište slovo s největším počtem slabik.
  ___________________________(9)

5. Zapište 3. stupeň od přídavného jména šťastný.
  ___________________________(10)

Správné odpovědi: 1) šaty / Šaty ; 2) 4. pád / 4. ; 3) psy / Psy ; 4) přídavné jméno / přídavná jména ; 5) minulý čas / Minulý čas ; 6) podstatné jméno / podstatná jména ; 7) ale, že / Ale, že ; 8) moci / moct ; 9) Nevadilo / nevadilo ; 10) nejšťastnější / Nejšťastnější
Přepis bublinkové nápovědy: