Test: Měkké a tvrdé souhlásky 10

Vydáno dne 08.02.2016

Procvičte si s námi správné psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.Vypiš všechny tvrdé souhlásky, které slovo obsahuje. Která měkká souhláska v květináči chybí?
___________________________(1) ___________________________(2)
Správné odpovědi: 1) t, n / n, t ; 2) j / J

Květ__(1) n__(2)   potřebuj__(3)   ke správnému růstu předevš__(4) m hodně světla a vod__(5) . Musíme je proto pravidelně zalévat. Někter__(6) m rostlinám prospívá st__(7) n, musíme je tedy chrán__(8) t před slunečn__(9) m svitem. Rostlink__(10)   bychom také měli pěstovat v květ__(11) náč__(12) ch správné velikost__(13) . Pokud je nádoba moc malá, koř__(14) nk__(15)   nemaj__(16)   kam růst a květ__(17) ně se nedař__(18) . Své svěřence bychom měli také chrán__(19) t před různ__(20) mi škůdc__(21) . Pokud si nevíme s pěstován__(22) m rad__(23) , můžeme si naj__(24) t potřebné informace v kn__(25) hách nebo na internetu. Zeptat se ale můžeme také mamink__(26)   nebo babičk__(27) , určitě nám ochotně porad__(28) .

__(29)


Správné odpovědi: 1) i ; 2) y ; 3) í ; 4) í ; 5) y ; 6) ý ; 7) í ; 8) i ; 9) í ; 10) y ; 11) i ; 12) í ; 13) i ; 14) í ; 15) y ; 16) í ; 17) i ; 18) í ; 19) i ; 20) ý ; 21) i ; 22) í ; 23) y ; 24) í ; 25) i ; 26) y ; 27) y ; 28) í
Přepis bublinkové nápovědy: