Čeština letem světem: Přijdu později, nebo déle?

Vydáno dne 10.03.2016

Jistě se Vám to už někdy také stalo. Máte s někým domluvenou schůzku a nestíháte na ni přijít včas. V takovém případě sáhnete nejčastěji po mobilu a napíšete, že přijdete o něco… později, nebo déle? Možná budete překvapeni, ale spojení přijít déle (nebo hovorově přijít dýl) není vůbec správné a ve skutečnosti ani nedává moc smysl.Přijdu déle, nebo později?

Tvar déle (nebo spíše používanější hovorové dýl) je 2. stupněm od příslovce dlouze. Říká nám tedy, že nějaká činnost trvá větší dobu, než se původně třeba myslelo nebo plánovalo. Spojení přijdu déle tak vlastně nedává smysl. Můžeme například říct, že výlet trval déle, než jsme plánovali, případně, že někdo mluvil déle než ostatní řečníci apod.

Ve spojitosti se zpožděním bychom ale měli používat jen spojení přijít později. Později je totiž 2. stupeň příslovce pozdě, které vyjadřuje, že se něco stane po uplynutí náležitého času. Pokud přijdu za delší čas, než na kterém jsem s někým domluvena, přijdu prostě pozdě. Nebo je o něco později.

Pokud si nevíte rady se zapamatováním si významu jednotlivých slov, můžete se pomoci jejich protiklady (tedy slovy opačného významu). Opakem slova déle je kratčeji, zatímco se slovem později tvoří protiklad výraz včas. A pokud se nám náhodou povede, že čas schůzky dodržíme, neřekneme přeci, že jsme přišli kratčeji, ale že jsme přišli včas.

Pamatujte si tedy, že věta přijdu déle je sice mezi lidmi velmi zažitá, ale je (což je z hlediska českého jazyka důležitější) nesprávná. Takové spojení nedává vlastně smysl a měli bychom se mu spíše vyhýbat. Samozřejmě nám za něj nikdo neutrhne uši, ale není škoda používat něco, co není dobře?

Přepis bublinkové nápovědy: