Test: Psaní ú/ů 4

Vydáno dne 22.03.2016

Další test, ve kterém si můžete vyzkoušet své znalosti pravidel pro správné psaní ú/ů.Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné ú/ů. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

Sejdeme se v p__(1) l osmé. Narodila se v __(2) noru. Ve škole nem__(3) žeme hodinách svačit. „B__(4) ,“ ozvala se z chléva Stračena. V chaloupce stál maličký st__(5) l a sedm židliček. Mnoho divák__(6)   odešlo ještě před skončením zápasu. Stal se nej__(7) spěšnějším závodníkem celé sezóny. Pracuje jako pr__(8) vodce v muzeu. Přednáška měla __(9) spěch.

__(10)


Správné odpovědi: 1) ů ; 2) ú ; 3) ů ; 4) ú ; 5) ů ; 6) ů ; 7) ú ; 8) ů ; 9) ú
Přepis bublinkové nápovědy: