Test: Určování slovních druhů (Husa Líza)

Vydáno dne 30.04.2016

Další test na určování slovních druhů. Nezapomeňte, že všechny naše testy obsahují vysvětlení správné odpovědi, po vyhodnocení testu stačí najet myší na zelené/červené kolečko vedle Vaší odpovědi a vysvětlení se zobrazí.Tento článek nemá žádný text…

Jednoho dne se husa Líza rozhlédla kolem sebe.
Slovo sebe je:  ________________________________ (1) .

Byla úplně stejná jako ostatní husy.
Slovo úplně je:  ________________________________ (2) .

Já bych chtěla být jiná, pomyslela si Líza.
Slovo jiná je:  ________________________________ (3) .

Kdybych byla netopýr,
Slovo netopýr je:  ________________________________ (4) .

mohla bych se pověsit hlavou dolů
Slovo dolů je:  ________________________________ (5) .

a plácat křídly.
Slovo plácat je:  ________________________________ (6) .

Kdybych byla tukan, mohla bych hlasitě klapat zobákem.
Slovo hlasitě je:  ________________________________ (7) .

KLAP!
Slovo klap je: ________________________________ (8) .

Kdybych byla tučňák, mohla bych se klouzat.
Slovo byla je: ________________________________ (9)

Jupí!
Slovo jupí je: ________________________________ (10) .

Možnosti:
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) spojka
  9. i) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
Správné odpovědi: 1) zájmeno , 2) příslovce , 3) přídavné jméno , 4) podstatné jméno , 5) příslovce , 6) sloveso , 7) příslovce , 8) citoslovce , 9) sloveso , 10) citoslovce
Přepis bublinkové nápovědy: