Test: Měkké a tvrdé souhlásky 11

Vydáno dne 18.06.2016

Další cvičení zaměřené na měkké a tvrdé souhlásky, tentokrát doplňujeme do básniček od oblíbeného spisovatele Jiřího Žáčka.Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné i/y. PO vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

Jiří Žáček – Bubák
Sed__(1)   bubák na dubu,
kter__(2)   v lese stoj__(3) .
Straš__(4)   dět__(5) : – Bububu!
A pak se sám boj__(6) ! Jiří Žáček – Ropucha
Bude pršet, kvak__(7) , kvak__(8) ,
raduje se ropucha.
Už k nám pluj__(9)   černé mrak__(10)  –
žádné strach__(11)   ze sucha! 

__(12)


Správné odpovědi: 1) í ; 2) ý ; 3) í ; 4) í ; 5) i ; 6) í ; 7) y ; 8) y ; 9) í ; 10) y ; 11) y
Přepis bublinkové nápovědy: