Test: Shoda přísudku a podmětem 12

Vydáno dne 25.06.2016

Další test, ve kterém si můžete procvičit pravidla pro shodu podmětu s přísudkem. Stejně jako všechny ostatní testy obsahuje i tento vysvětlení správné odpovědi.Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné i/y. PO vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

Zapomněl__(1)   jsme si vzít deštník. Cyklisté by měl__(2)   jezdit po vyznačených stezkách. Medvíďata se honil__(3)   okolo stromu. O ruku krásné princezny se ucházel__(4)   tři princové. Sestry se mezi sebou často hádal__(5) . Soudu se zúčastnil__(6)   také novináři. Talíře se brzy rozbil__(7) . Chlapci si házel__(8)   míčem. Koťata se vyhříval__(9)   na sluníčku. Hasiči během chvíle požár uhasil__(10) .

__(11)


Správné odpovědi: 1) i ; 2) i ; 3) a ; 4) i ; 5) y ; 6) i ; 7) y ; 8) i ; 9) a ; 10) i
Přepis bublinkové nápovědy: