Příslovce

Vydáno dne 26.07.2016

Pokračujeme ve článcích věnovaných jednotlivým slovním druhů. Dnes se zaměříme na příslovce.Příslovce popisují bližší okolnosti nějakého děje. Říkají nám, kdy, jak a kde se něco stalo. Odpovídají na otázky jak, kdy, kde, odkud, kam, dokdy a podobně.

Cyklista zahnul doleva.
Přišel pozdě domů.
Snažíme se žít zdravě.
Na svůj věk se chová dětsky.
Vlak krátce zahvízdal.
Zítra bude pršet.
Často zapomíná odevzdat domácí úkoly.

Dále mohou příslovce vyjadřovat míru vlastnosti. Jednoduše řečeno nám přibližují, jak moc je něco studené, kyselé, sladké a podobně.

Zmrzlina byla velmi studená.
Běžec byl na konci závodu zcela vyčerpán.
Byl to neobyčejně krásný den.

Alík smutně vyje. Velryba je skutečně obrovské zvíře.

Vypsat všechna příslovce není snad ani možné, zaměříme se tedy na ta, která žákům často dělají problémy. Pamatujte si tedy, že mezi příslovce patří také slova jako: doleva, doprava, dolů a dole, nahoru a nahoře, vlevo, vpravo, domů a doma, tady, zítra, včera, občas, někdy. často, vždy.

Druhy příslovcí

Většinou rozlišujeme příslovce:

Příslovce patří mezi neohebné slovní druhy. To znamená, že nemění nijak svůj tvar, neskloňujeme je ani nečasujeme.Většinu příslovcí lze stupňovat, například

často – častěji – nejčastěji
dobře – lépe – nejlépe
rychle – rychleji – nejrychleji

Přepis bublinkové nápovědy: