Čeština letem světem: Zevrubný

Vydáno dne 15.09.2016

Slovo zevrubný nevypadá na první pohled nijak zákeřně. Jeho pravopis ani skloňování nepatří k žádným záludným výjimkám ani chytákům. Kde je tedy zakopán pes? Ve významu.Zevrubný a zevrubně

O přesném významu tohoto slova se kolikrát vedou vášnivé debaty. Někdo zastává názor, že zevrubný plán je velmi podrobný, někdo si zase myslí, že zevrubný znamená povrchní. Když odchází v pohádce S čerty nejsou žerty čert Janek do světa smrtelníků, obdrží zevrubný plánek vesnice a popis Doroty Máchalové. Jak moc přesný ten jeho plánek je? Na to se hned podíváme.

Slovník spisovné češtiny uvádí, že pokud je něco zevrubné, je to jdoucí do podrobností, podrobné, detailní, důkladné. Zevrubný plán tedy bude nejspíše vypracovaný do detailu a čertovi podrobně přiblíží, jak přesně vesnice vypadá.

Často se ale setkáme i s názorem, že slovo zevrubný znamená přesný opak a použijeme ho v případě, že mluvíme o něčem přibližném. Tento význam opravdu i dříve uváděl Slovník spisovného jazyka českého. Tento slovník ale není už platný a v jeho digitalizované podobě nalezneme informaci, že se jedná o význam už nepoužívaný. Pokud tedy mluvíme o tom, že někdo něco udělal zevrubně, určitě to neodbyl a vypracoval to opravdu detailně.

Zevrubně nám vylíčil, co se stalo.
Svědkův zevrubný popis napomohl k rychlému zatčení pachatele.
Kniha obsahuje také zevrubný popis tehdejších zvyků.
Každý učitel poskytl svým žákům zevrubný seznam pomůcek.

Přepis bublinkové nápovědy: