Čeština letem světem: Téma, ale tematický

Vydáno dne 15.12.2016

Dnešní díl Češtiny letem světem se zaměřuje na správné psaní slov téma, tematika a tematický.Téma, ale tematický

Slovo téma označuje nějakou základní myšlenku určitého díla, knihy, referátu, přednášky nebo třeba obrazu. Slovo téma píšeme s dlouhým É v kořenu slova.

Přídavné jméno tematický naopak píšeme s krátkým E v kořenu. Ač to tak na první pohled nevypadá, jméno tematický není odvozeno od slova téma, ale tematika. Tematika představuje okruh témat, která jsou pro nějaké dílo typická. Obě slova – tematikatematický – píšeme a vyslovujeme s krátkým E.

Každý žák si vybere téma svého referátu a zapíše ho na tabuli.
Mohl by mi někdo doporučit knihu na podobné téma?
Kniha se snaží podat co nejucelenější pohled na danou tematiku.
Během zkoušky si každý student vylosuje dva tematické okruhy.

Pamatujte si tedy, že píšeme téma, ale tematika a tematický.

Přepis bublinkové nápovědy: