Test: Jazykový myšmaš 1

Vydáno dne 05.09.2016

První test z nového seriálu Jazykový myšmaš. Otázky jsou zaměřeny na učivo základní školy, ale nenechte se mýlit, mohou Vás i tak pěkně potrápit. Vysvětlení správných odpovědí je samozřejmostí. 1. Které z těchto slov obsahuje slabikotvorné R?

  1. hrnec
  2. prý
  3. straka
 2. Ve které větě je slovo obilí ve funkci podmětu?

  1. Kuřátko zabloudilo v obilí.
  2. Sedláci sklízeli obilí.
  3. Všechno obilí už bylo sklizeno.
 3. Vyberte spojení, které neobsahuje žádnou chybu.

  1. Koně běžely tryskem.
  2. Na kopci stáli sněhuláci.
  3. Obě města byly založeny Přemyslem Otakarem II.
 4. Vyberte dvojic, která nejvíce odpovídá vztahu: smutný – veselý.

  1. dobrý – lepší
  2. hezký – ošklivý
  3. starý – letitý
 5. Vyberte řádek, na kterém jsou napsána jen přídavná jména.

  1. babiččina, devátý, přátelský
  2. nejstarší, Michalův, přední
  3. stáří, krátká, lesní
 6. Slovo kamna patří mezi
  1. hromadná podstatná jména.
  2. látková podstatná jména.
  3. pomnožná podstatná jména.
 7. Vyberte nesprávné tvrzení:

  1. Příslovce patří mezi neohebné slovní druhy.
  2. Slovo spadnout píšeme s předponou S, protože vyjadřuje směr shora dolů.
  3. Životnost určujeme u všech podstatných jmen.
 8. Vyberte spojení, ve kterém se nachází podstatné jméno ve 4. pádu.

  1. mávat rodičům
  2. snít o dovolené
  3. zajímat se o ekologii
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) b, 4) b, 5) b, 6) c, 7) c, 8) c
Přepis bublinkové nápovědy: