Test: Jazykový myšmaš 2

Vydáno dne 12.09.2016

Provětrejte své znalosti českého jazyka a procvičte si, kolik si toho pamatujete ze školních lavic. Další díl Jazykového myšmaše je tady. 1. Vyberte slovo bez jakéhokoliv citového zabarvení (citově neutrální).

  1. čokl
  2. pejsánek
  3. pes
 2. Vyberte spojení, které obsahuje chybu.
  1. čapkovský humor
  2. proslulá Smetanova opera
  3. známý Kolínský rodák
 3. Vyberte větu, která obsahuje několikanásobný větný člen.

  1. Na louce se pásly kozy a ovce.
  2. Ozvala se rána a váza spadla na zem.
  3. Stavila se u nás Hanka s Jitkou.
 4. Příslovečné určení

  1. může záviset na příslovci.
  2. nemůže být vyjádřeno podstatným jménem.
  3. závisí na podmětu věty.
 5. Vyberte dvojici, která nejvíce odpovídá vztahu: starý – starší.
  1. sladký – sladší
  2. smutný – nejsmutnější
  3. velký – obrovský
 6. Označte větu s neshodným přívlastkem.

  1. Do evropských hor přišlo jaro.
  2. Na stole stála lampička.
  3. Střechy domů zářily ve slunci.
 7. Náš pes často štěká na ptáky. Kéž by jednou byl celý den hodný. Haf!
  1. V textu chybí příslovce.
  2. V textu najdeme všechny slovní druhy.
  3. V textu nenajdeme žádnou spojku,
 8. Obecná podstatná jména

  1. označují konkrétní osoby a zvířata.
  2. označují názvy obcí.
  3. píšeme s malým počátečním písmenem.
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) a, 4) a, 5) a, 6) c, 7) c, 8) c
Přepis bublinkové nápovědy: