Test: Určování slovních druhů 1

Vydáno dne 24.07.2016

Test zaměřený na rozeznávání slovních druhů. Každá otázka obsahuje i vysvětlení správné odpovědi.Vyberte, ke kterému slovnímu druhu patří tučně zvýrazněné slovo. Po vyhodnocení testu se Vám zobrazí vysvětlení správné odpovědi. Stačí najet myší na zelené / červené kolečko vedle Vaší odpovědi.

Latinka je nejpoužívanější písmo na světě.   ________________________________ (1)
Česká abeceda se skládá ze 42 písmen.   ________________________________ (2)
V arabštině se píše a čte zprava doleva.   ________________________________ (3)
Jupí, už umím číst.“   ________________________________ (4)
Jan Hus zavedl do češtiny první diakritická znaménka (čárky a tečky).   ________________________________ (5)
Říkalo se jim nabodeníčka.   ________________________________ (6)
Morseova abeceda je složena z čárek a teček.   ________________________________ (7)
V roce 2003 byl do Morseovy abecedy přidán znak pro zavináč.   ________________________________ (8)
První*telegrafní zprávu v Morseově abecedě poslal Samuel Morse v roce 1844.   ________________________________ (9)
Ještě v 18. století lidé psali ptačími pery   ________________________________ (10)
Možnosti:
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) slovesa
  8. h) spojky
  9. i) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojky
  10. j) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojky
  10. j) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojky
  10. j) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojky
  10. j) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojky
  10. j) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojky
  10. j) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojky
  10. j) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložka
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojka
  10. j) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojky
  10. j) zájmena
Správné odpovědi: 1) přídavná jména , 2) číslovky , 3) příslovce , 4) citoslovce , 5) číslovky , 6) zájmena , 7) spojky , 8) předložky , 9) podstatná jména , 10) slovesa
Přepis bublinkové nápovědy: