Test: Určování slovních druhů 2

Vydáno dne 31.07.2016

Další test na určování slovních druhů je tady. Tentokrát se všechny otázky nějakým způsobem týkají zvířat.Vyberte, ke kterému slovnímu druhu patří tučně zvýrazněné slovo. Po vyhodnocení testu se Vám zobrazí vysvětlení správné odpovědi. Stačí najet myší na zelené / červené kolečko vedle Vaší odpovědi.

Rak rozdrtí klepety i tvrdou skořápku korýšů.   ________________________________ (1)
Některé ryby mohou pomocí hřbetní ploutve vyskočit do vzduchu.   ________________________________ (2)
Kostra ptáků musí být lehká, proto nemají ptáci zuby.   ________________________________ (3)
Mládě koaly tráví prvních 6 měsíců života ve vaku matky.   ________________________________ (4)
Pštrosi neumí létat, ale jsou výborní běžci.   ________________________________ (5)
Vlaštovky odlétají na podzim do Afriky.   ________________________________ (6)
Koně spí převážně vestoje.   ________________________________ (7)
Lvi mají výborný sluch a zrak.   ________________________________ (8)
V Arktidě žijí lišky polární.   ________________________________ (9)
Sovy hnízdí v dutinách strom.   ________________________________ (10)
Možnosti:
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojky
  10. j) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojky
  10. j) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) slovesa
  8. h) spojky
  9. i) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojky
  10. j) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojky
  10. j) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojky
  10. j) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojky
  10. j) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojky
  10. j) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojky
  10. j) zájmena
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovky
  4. d) podstatná jména
  5. e) předložky
  6. f) přídavná jména
  7. g) příslovce
  8. h) slovesa
  9. i) spojky
  10. j) zájmena
Správné odpovědi: 1) slovesa , 2) podstatná jména , 3) spojky , 4) číslovky , 5) spojky , 6) podstatná jména , 7) příslovce , 8) přídavná jména , 9) přídavná jména , 10) předložky
Přepis bublinkové nápovědy: