Test: Velká písmena (Putujeme po mapě) 1

Vydáno dne 05.08.2016

Test zaměřený na psaní velkých a malých písmen v zeměpisných názvech.Klikáním na volné šedé políčko vyberte správnou koncovku přísudku. Po vyhodnocení testu si můžete ke každé odpovědi přečíst také vysvětlení, stačí najet myší na červené/zelené políčko s odpovědí.

__(1) stí __(2) ad __(3) abem, __(4) eka __(5) ltava, __(6) ervené __(7) ečky u __(8) utné __(9) ory, v __(10) ichém __(11) ceánu, __(12) everní __(13) oře, __(14) rad __(15) arlštejn postavený __(16) arlem IV., __(17) rám __(18) v. __(19) arbory, __(20) rkonoše__(21)


Správné odpovědi: 1) Ú ; 2) n ; 3) L ; 4) ř ; 5) V ; 6) Č ; 7) P ; 8) K ; 9) H ; 10) T ; 11) o ; 12) S ; 13) m ; 14) h ; 15) K ; 16) K ; 17) ch ; 18) s ; 19) B ; 20) K
Přepis bublinkové nápovědy: