Syrý a sirý

Vydáno dne 12.08.2016

Slova syrý a sirý příliš často nepoužíváme, jejich pravopis se nám ale může ve škole rozhodně hodit.I když se slova syrý a sirý v dnešní době příliš nepoužívají, měli bychom jejich pravopis znát. Setkat se s nimi můžeme totiž ve starých knihách nebo v diktátech a cvičeních. Opět je důležité vědět, co které slovo přesně znamená.

Syrý

Slovo syrý je někdy uváděno jako jedno z vyjmenovaných slov, častěji se ale spíše setkáme se zařazením do příbuzných slov k syrový.

Důležité je si především zapamatovat, že slovo syrý s tvrdým Y znamená nezkrášlený nebo vlhký a sychravý. Syrá skutečnost tedy není neuvařená, ale je vylíčena taková, jaká přesně je. Nikdo se ji nesnaží popisovat lepší nebo krásnější. Pokud řekneme třeba o vzduchu, že je syrý, znamená to, že je navlhlý.

syrý vzduch
syrá krajina
syrá realita

syrá krajina

Sirý

Naopak slovo sirý nepatří mezi vyjmenovaná ani příbuzná slova a píšeme v něm měkké I. Sirý znamená v tomto případě osiřelý. Osiřelý člověk je vlastně osamělý. Ztratil například všechny své blízké, jednoho nebo oba rodiče.

síré dítě
zůstal sirý

Od slova sirý je dovozeno mnoho slov, se kterými se běžně setkáváme, například sirotek, osiřet, osiřelý nebo sirotčinec. Ve všech těchto slovech píšeme také měkké I.

siré dítě
Přepis bublinkové nápovědy: