Test: Měkké a tvrdé souhlásky 13

Vydáno dne 29.08.2016

Další test zaměřený na psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. Tentokrát můžete doplňovat do textu o asistenčních psech.Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné i/y. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

Věděli jste, že asistenčn__(1)   psi dokážou naj__(2) t prázdné místo v tramvaj__(3)   a ukázat nevidomému (slepému) člověku, kam má dosednout? Umí také převést člověka přes siln__(4) c__(5) , svléknout ponožk__(6) , rukavice nebo kalhot__(7) , podat prodavač__(8)   peněženku s penězi. Porad__(9)   si i s otevírán__(10) m a zavírán__(11) m dveř__(12) , rozepínán__(13) m zipu. Neslyš__(14) c__(15)   lid__(16)   dokonce upozorn__(17)   na zvoněn__(18)   bud__(19) ku nebo pláč d__(20) těte.

__(21)


Správné odpovědi: 1) í ; 2) í ; 3) i ; 4) i ; 5) i ; 6) y ; 7) y ; 8) i ; 9) í ; 10) í ; 11) í ; 12) í ; 13) í ; 14) í ; 15) í ; 16) i ; 17) í ; 18) í ; 19) í ; 20) í
Přepis bublinkové nápovědy: