Test: Jazykový myšmaš 5

Vydáno dne 03.10.2016

Další díl Jazykového myšmaše je tu. I tentokrát si posvítíme na Vaše znalosti gramatiky a pravopisu ze základní školy. 1. Ve které z těchto vět je napsána chybně interpunkce?

  1. Do kufru jsem dala plavky, krém na opalování, dvoje šaty, ručníky atd.
  2. Doufám, že jsi na nás Petře nezapomněl.
  3. Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident, se narodil v roce 1850 v Hodoníně.
  4. V mládí působil jako herec, novinář, spisovatel i dramaturg Národního divadla.
 2. Která z těchto vět je napsána bezchybně?

  1. Kůzlátka vlkovi dveře neotevřela.
  2. Kůzlátka vlkovi dveře neotevřeli.
  3. Kůzlátka vlkovi dveře neotevřely.
  4. Kůzlátka vlkovy dveře neotevřely.
 3. Kolik vět obsahuje toto souvětí?
  Za špatné známky ho strýc Vernon ani teta Petunie zpravidla nijak neplísnili, teta Petunie vždy tvrdila, že Dudley je velice nadaný hoch, kterému učitelé nerozumějí, a strýc Vernon zase prohlašoval, že nikdy nestál o to, aby jeho syn byl baba nebo šprt.
  1. 5
  2. 6
  3. 7
  4. 8
 4. Označte chybně napsané spojení.

  1. dobít zraněnou zvěř
  2. dobýt hrad
  3. dobýt platební kartu
  4. dobývat uhlí
 5. Který záznam hláskové stavby odpovídá slovu mělký?
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
 6. Protože venku mrzlo, podala mi maminka vlněnou šálu, rukavice a čepici.

  1. Ve větě nenajdeme žádný několikanásobný větný člen.
  2. Věta obsahuje dvakrát více podstatných jmen než sloves.
  3. Věta obsahuje dvě slova zdrobnělá.
  4. Věta obsahuje všechny ohebné slovní druhy.
 7. Označte větu, která obsahuje jmenný přísudek se sponou.

  1. Kde jste byl dnes o půlnoci?
  2. Pes není býložravec.
  3. Podezřelý byl viděn nedaleko místa zločinu.
  4. Sestra se bude vdávat.
 8. Vyberte slovo, které má dvakrát více písmen než slabik a shodný počet souhlásek a samohlásek.
  1. palety
  2. tulipán
  3. vláček
  4. vlci
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) c, 4) c, 5) d, 6) b, 7) b, 8) a
Přepis bublinkové nápovědy: