Test: Jazykový myšmaš 3

Vydáno dne 19.09.2016

Další test určený žákům 9. tříd a studentům střední školy. Všechny otázky vycházejí z učiva základní školy a mohou pomoci při přípravě na přijímací zkoušky či maturitu. 1. Označte nápis, ve kterém se nenachází žádná pravopisná chyba.

  1. děcké oblečení a doplňky
  2. domácí babičin štrůdl
  3. francouzská manikúra levně
  4. sleva na hystorické knihy
 2. Která z následujících vět obsahuje alespoň jeden archaismus.

  1. Až v září študáci zasednou do škamen, čeká je mnoho novinek.
  2. Každej si hned musel nainstalovat tu novou appku.
  3. V boji používali rytíři halapartny a palcáty.
  4. Většina autorů poukazuje na dvojí možnost interpretace textu.
 3. Vyberte souvětí, ve kterém se hlavní věty nacházejí v příčinném poměru.

  1. Buď zůstaneme doma, nebo pojedeme k babičce.
  2. Chce jet o víkendu na výlet, a tak si uklidila v pokoji.
  3. Nechápala, proč se na ní maminka tak zlobí.
  4. Neslyšela jsem tě přicházet, byla jsem totiž na zahradě.
 4. Převeďte sloveso z věty vůz vezl obilí do infinitivu.
  1. jet
  2. vést
  3. vézt
  4. vozit
 5. Vztah mezi slovy být a abychom je stejný jako u slov:

  1. jíst – jedl
  2. stát – jet
  3. tykat – vykat
  4. vysoký – povýšit
 6. Doplňte do věty správný přísudek: Slepice, kočka, prasátko a pes se spolu ________ do světa.
  1. vydal
  2. vydala
  3. vydali
  4. vydaly
 7. Který z těchto vlastních názvů je napsán správně?
  1. kanárské ostrovy
  2. Smetanova prodaná nevěsta
  3. Spojené státy Americké
  4. Újezd nad Lesy
 8. Věta Nad hlavami nám svítil měsíc.
  1. neobsahuje žádný slovní druh dvakrát.
  2. obsahuje nesprávný tvar slova hlava.
  3. obsahuje slovo mnohoznačné.
  4. obsahuje všechny ohebné slovní druhy.
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) d, 4) c, 5) d, 6) c, 7) d, 8) c
Přepis bublinkové nápovědy: