Číslovky určité a neurčité

Vydáno dne 06.09.2016

V tomto článku si vysvětlíme rozdíl mezi číslovkami určitými a neurčitými.Podle toho, zda vyjadřují či nevyjadřují přesný počet, pořadí či násobek, rozdělujeme číslovky na určité a neurčité.

Určité číslovky

Určité číslovky vyjadřují přesný (konkrétní) počet, pořadí a násobek. Poznáme je také podle toho, že je lze vyjádřit čísly. U určitých číslovek víme přesně, kolik rohlíků máme koupit, kolikrát nám někdo něco pakoval apod.

Drtivá většina číslovek patří právě mezi ty určité, jako příklady si uvedeme alespoň pár z nich:

osm = 8
padesátkrát = 50×
šestý = 6.
dvacet = 20
milion = 1 000 000
třikrát = 3×
třináctý = 13.
stý = 100.

Neurčité číslovky

Tato skupina číslovek naopak nevyjadřuje přesný počet, pořadí, násobek. Tyto číslovky se nedají vyjádřit čísly. Většinou se jedná o výrazy, které bychom nepoužili při počítání běžných příkladů v matematice. Pokud by se nás učitel ptal, kolik je 2 + 8 a my bychom odpověděli, že hodně, moc nadšený by asi nebyl.

Neurčitých číslovek je poměrně málo, patří k nim:

mnoho
několikátý
několik
několikero
mnohonásobný
tolik
několikrát
málo
několikeré

Přepis bublinkové nápovědy: