Test: Jazykový myšmaš 4

Vydáno dne 26.09.2016

Shodu podmětu s přísudkem, pravopis slov cizího původu, skloňování podstatných jmen… to vše a ještě něco navíc si můžete procvičit v našem dalším díle seriálu Jazykový myšmaš. 1. Která z těchto vět obsahuje chybně utvořené slovo?

  1. Její vlasy byly hebčí než samet.
  2. Každodenní stres se podepsal na jejím zdraví.
  3. Nejvyší soud jeho odvolání nevyhověl.
  4. Olomoučtí zastupitelé jednohlasně schválili novou vyhlášku.
 2. Zvolte správné pořadí, ve kterém budou slova doplněna do následujících vět (všechna slova jsou uvedena v základním tvaru).
   

  Pyridin je kapalná látka, která se vyznačuje ________ zápachem.
  Od prvního pohledu je mi protivný, myslím, že to není zrovna ________ člověk.
  Mezi její ________ rysy patří také panovačnost a perfekcionismus.

  1. charakteristický, charakterní, charakterový
  2. charakteristický, charakterový, charakterní
  3. charakterní, charakteristický, charakterový
  4. charakterový, charakteristický, charakterní
 3. Peníze si ukládala do kasičky. Tučně zvýrazněný větný člen je:

  1. doplněk
  2. podmět
  3. předmět
  4. příslovečné určení
 4. Doplňte přísloví: Koho chleba jíš, ________

  1. toho dceru si vezmi.
  2. toho mléko piješ.
  3. toho píseň zpívej.
  4. tomu není pomoci.
 5. Kolik vět obsahuje následující souvětí.

  Voják, který přinesl zprávu o vítězství v bitvě u Marathonu, po dlouhém běhu do Athén vyčerpáním klesl na zem a zemřel.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
 6. Označte větu, která neobsahuje žádnou chybu.

  1. Děti nadšeně sledovali kouzelníkovi triky.
  2. Děti nadšeně sledovali kouzelníkovy triky.
  3. Děti nadšeně sledovaly kouzelníkovi triky.
  4. Děti nadšeně sledovaly kouzelníkovy triky.
 7. Internetová jazyková příručka: U cizích slov pravidlo o tom, že se po c píše měkké i, neplatí. Na jedné straně máme slova jako citron, cirkus, krucifix, nacista, na straně druhé máme slova, v nichž se po c píše tvrdé y, např. cyklon, cynik, cyklista, cypřiš. Pro psaní i a y v těchto slovech neexistuje žádné pravidlo, musíme si pamatovat jednotlivé výrazy.
   

  Které spojení není napsáno správně?

  1. ciklistický dres
  2. cirkusový stan
  3. citronová limonáda
  4. cypřišový háj
 8. Koruna byla posázena ________.
  1. drahokamama
  2. drahokami
  3. drahokamů
  4. drahokamy
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) c, 4) c, 5) c, 6) d, 7) a, 8) d
Přepis bublinkové nápovědy: