Test: Slečna Marplová a větné členy

Vydáno dne 15.09.2016

Deset otázek zaměřených na určování větných členů. Všechny věty se navíc nějakým způsobem vztahují k známé postavě detektivních příběhů Agathy Christie, a to slečně Marplové. 1. Slečna Marplová patří mezi nejznámější postavy Agathy Christie.

  1. doplněk
  2. podmět
  3. předmět
  4. příslovečné určení času
  5. příslovečné určení místa
  6. příslovečné určení způsobu
  7. přísudek
  8. přívlastek
 2. Slečna Marplová vystupuje ve dvanácti povídkách této slavné autorky detektivních příběhů.

  1. doplněk
  2. podmět
  3. předmět
  4. příslovečné určení času
  5. příslovečné určení místa
  6. příslovečné určení způsobu
  7. přísudek
  8. přívlastek
 3. Je to starší neprovdaná dáma, která se výborně vyzná v lidech a jejich přáních.
  1. doplněk
  2. podmět
  3. předmět
  4. příslovečné určení času
  5. příslovečné určení místa
  6. příslovečné určení způsobu
  7. přísudek
  8. přívlastek
 4. Při řešení případů často vychází z vlastních zkušeností s lidským chováním.

  1. doplněk
  2. podmět
  3. předmět
  4. příslovečné určení času
  5. příslovečné určení místa
  6. příslovečné určení způsobu
  7. přísudek
  8. přívlastek
 5. Slečna ráda tráví čas pletením a prací na zahrádce.

  1. doplněk
  2. podmět
  3. předmět
  4. příslovečné určení času
  5. příslovečné určení místa
  6. příslovečné určení způsobu
  7. přísudek
  8. přívlastek
 6. Detektivní zápletky většinou vyřeší na základě nějaké analogie z vlastního života.

  1. doplněk
  2. podmět
  3. předmět
  4. příslovečné určení času
  5. příslovečné určení místa
  6. příslovečné určení způsobu
  7. přísudek
  8. přívlastek
 7. Všímá si také detailů, které ostatní mnohdy přehlédnou.

  1. doplněk
  2. podmět
  3. předmět
  4. příslovečné určení času
  5. příslovečné určení místa
  6. příslovečné určení způsobu
  7. přísudek
  8. přívlastek
 8. Poslední příběh slečny Marplové se jmenuje Zapomenutá vražda.

  1. doplněk
  2. podmět
  3. předmět
  4. příslovečné určení času
  5. příslovečné určení místa
  6. příslovečné určení způsobu
  7. přísudek
  8. přívlastek
 9. Kniha byla napsána v roce 1940 a kvůli bombardování Anglie byla uložena do trezoru.
  1. doplněk
  2. podmět
  3. předmět
  4. příslovečné určení času
  5. příslovečné určení místa
  6. příslovečné určení způsobu
  7. přísudek
  8. přívlastek
 10. Svého vydání se dočkala ale až v roce 1976.

  1. doplněk
  2. podmět
  3. předmět
  4. příslovečné určení času
  5. příslovečné určení místa
  6. příslovečné určení způsobu
  7. přísudek
  8. přívlastek
Správné odpovědi: 1) g, 2) h, 3) f, 4) h, 5) h, 6) c, 7) b, 8) h, 9) e, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: