Velká písmena: svatý Václav

Vydáno dne 28.09.2016

Jak je to se správným psaní slova svatý, pokud mluvíme o nějakém světci? A jaké počáteční písmeno v něm píšeme, pokud se objeví v názvu kostela či chrámu?Pokud je slovem svatý označován některý ze světců, píšeme na jeho začátku malé písmeno. Křestní jméno konkrétního svatého ale už píšeme s velkým počátečním písmenem, jak jsme zvyklí. Správně tedy je:

svatý Václav
svatý Vít
svatá Anežka Česká
svatý Prokop

Stejný pravopis platí také pro názvy kostelů a chrámů. Slova chrám a kostel jsou považována za obecné názvy, proto v nich píšeme malé počáteční písmeno. Slovo svatý má opět malé počáteční písmeno. Například:

chrám svatého Bartoloměje
chrám svatého Víta
kostel svatého Mikuláše
kostel svatého Benedikta

Malé počáteční písmeno píšeme také v případě, kdy slovo svatý píšeme jen jako zkratku sv.

chrám sv. Bartoloměje
kostel sv. Mikuláše

svatý Václav chrám svatého Bartoloměje
Přepis bublinkové nápovědy: