Test: Jazykový myšmaš 6

Vydáno dne 10.10.2016

Další díl oblíbeného seriálu Jazykový myšmaš je tady. Jak jste na tom se znalostmi českého jazyka v rozsahu učiva základní školy? Ne vždy je to tak lehké, jak se na první pohled zdá. 1. Slovo biografie označuje ________.
  1. graf životních funkcí pacienta
  2. program kina
  3. vědu o životě organismů
  4. životopis
 2. Které z těchto slov obsahuje slabikotvorné L?
  1. klíče
  2. králičí
  3. mlha
 3. Slovo hromobití

  1. nepatří ani do jedné z těchto skupin slov.
  2. patří mezi hromadná podstatná jména.
  3. patří mezi pomnožná podstatná jména.
 4. Vyberte nesprávné tvrzení:

  1. Na konci citoslovcí píšeme ú s čárkou.
  2. Podstatná jména označují i vlastnosti a děje.
  3. Všechna přídavná jména lze stupňovat.
 5. Který řádek neobsahuje pravopisnou chybu?

  1. černobýl a zlatobýl
  2. javor babika
  3. mlýt obilí
  4. vydět na vlastní oči
 6. Slovo nic je ________
  1. číslovka.
  2. podstatné jméno.
  3. zájmeno.
 7. Kolik vět obsahuje následující souvětí?

  Užívání tak složitého a stále se vyvíjejícího nástroje společenské komunikace, jakým je každý moderní spisovný jazyk, vyžaduje nepochybně poznání stále hlubší a širší, než jaké může dát příležitostné používání Pravidel českého pravopisu nebo občasné nahlédnutí do slovníku.

  (Čeština za školou, str. 1)

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
 8. Slovo hop ve větě žába hop do vody
  1. je předmět.
  2. není žádným větným členem.
  3. plní funkci příslovečného určení.
  4. plní funkci přísudku.
Správné odpovědi: 1) d, 2) c, 3) b, 4) c, 5) a, 6) c, 7) a, 8) d
Přepis bublinkové nápovědy: