Test: Jazykový myšmaš 7

Vydáno dne 24.10.2016

Další Jazykový myšmaš je tu! tentokrát jsme se kromě obvyklého počítání vět v souvětí a hledání slov se stejným vztahem podívali i na větné členy, kategorie podstatných jmen a mnoho dalšího. 1. Vyberte chybně napsané spojení.

  1. boty na podpatku
  2. plánovat svatbu
  3. žloudkové řezy
 2. Označte větu, ve které je slovo dveře součástí příslovečného určení.
  1. Nápis nade dveřmi byl sotva čitelný.
  2. Stál za dveřmi a tajně poslouchal jejich rozhovor.
  3. Zaklepala na dveře.
 3. Převeďte tučně zvýrazněné sloveso do infinitivu.

  Když jsem k vám chodíval přes ty lesy,
  bývalas má milá veselejší,
  ach ouvej,veselejší.
   

  1. chodit
  2. chodívat
  3. jít
 4. Vztah mezi slovy kráčet – jít je stejný jako mezi slovy:

  1. kantor – ředitel
  2. kantor – učitel
  3. kantor – žák
 5. Označte větu, která neobsahuje žádnou chybu.
  1. David a Jindra se brzy zkamarádili.
  2. Drkotal zubama a celý se třásl.
  3. Ke kávě si objednala štrúdl s oříšky a rozinkami.
 6. Přívlastek

  1. musí vždy stát před jménem, které rozvíjí.
  2. může být vyjádřen příslovci.
  3. nemůže být vyjádřen číslovkou.
 7. Kolik vět obsahuje následující souvětí?

  V kouzelných (fantastických) pohádkách jsou ve středu pozornosti příběhy statečných hrdinů a hrdinek, kteří podstupují oběti, překonávají překážky, často s pomocí nadpřirozených pomocníků a kouzelných předmětů, bojují s příšerami a zloduchy (obry, čerty, čarodějnicemi, draky), plní úkoly, aby nakonec mohlo jejich zásluhou zvítězit dobro a spravedlnost.

  1. 5
  2. 6
  3. 7
  4. 8
 8. Vyberte podstatné jméno, které je stejného rodu jako slovo kamna.

  1. leknín
  2. obilí
  3. prázdniny
Správné odpovědi: 1) c, 2) b, 3) b, 4) b, 5) c, 6) b, 7) b, 8) b
Přepis bublinkové nápovědy: