Test: Jazykový myšmaš 8

Vydáno dne 31.10.2016

Opět je tu Jazykový myšmaš a s ním osm zákeřných otázek z českého pravopisu i mluvnice. 1. Vyberte hromadné podstatné jméno.

  1. ptactvo
  2. rukavice
  3. Vánoce
 2. Které spojení neobsahuje chybu ve psaní velkých a malých písmen?

  1. Kostelec nad černými lesy
  2. Ladova kniha bubáci a hastrmani
  3. svatá Anežka Česká
 3. Slovo všichni je:

  1. číslovka
  2. podstatné jméno
  3. zájmeno
 4. Který z těchto nápisů neobsahuje chybu?

  1. Děkujeme za váš nákup, na shledanou!
  2. Prodáváme také kávu sebou
  3. V celém parku platí zákaz vstupu se psi.
 5. Slovo dovolená

  1. nepatří mezi přídavná jména, ale skloňujeme ho podle vzoru mladá.
  2. nepatří mezi přídavná jména, proto ho skloňujeme podle vzoru žena.
  3. patří mezi přídavná jména, proto ho skloňujeme podle vzoru mladá.
 6. Do které slovesné třídy patří sloveso prát?

  1. 1. slovesná třída
  2. 2. slovesná třída
  3. 3. slovesná třída
 7. Které z těchto slov vzniklo pomocí skládání?

  1. prales
  2. Sazka
  3. zeměkoule
 8. Označte slovo, ve kterém se nachází dvojhláska ou.
  1. doučit
  2. mouka
  3. poučný
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) c, 4) a, 5) a, 6) a, 7) c, 8) b
Přepis bublinkové nápovědy: