Test: Slovní druhy (Stopařův průvodce Galaxií)

Vydáno dne 08.11.2016

Další test zaměřený na určování slovních druhů. Tentokrát jsme se nechali inspirovat skvělou knihou Stopařův průvodce Galaxií.U tučně zvýrazněných slov určete slovní druh, ke kterému patří. 

Kdesi daleko v zaostalých a nezmapovaných končinách onoho cípu
  ________________________________ (1)

Západního spirálního ramene naší Galaxie,
  ________________________________ (2)

které si rozhodně nemůže dělat nároky na módnost,
  ________________________________ (3)

leží jedno malé, bezvýznamné žluté slunce.
  ________________________________ (4)

Kolem něj zhruba ve vzdálenosti sto padesáti kilometrů
  ________________________________ (5)

obíhá naprosto zanedbatelná nepatrná modrozelená planeta,
  ________________________________ (6)

na níž z opic vzešlé formy života jsou tak úžasně primitivní,
  ________________________________ (7)

že se dosud domnívají, že digitální hodinky jsou docela šikovný nápad.
  ________________________________ (8)

Hlavní problém této planety spočívá – nebo spíš spočíval – v tom,
  ________________________________ (9)

že většina lidí, kteří na žijí, je povětšinou nešťastná.
  ________________________________ (10)

Možnosti:
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
Správné odpovědi: 1) zájmeno , 2) zájmeno , 3) podstatné jméno , 4) podstatné jméno , 5) zájmeno , 6) přídavné jméno , 7) příslovce , 8) spojka , 9) sloveso , 10) zájmeno
Přepis bublinkové nápovědy: